Petrolimex Lâm Đồng công bố quyết định thành lập Phòng Công nghệ thông tin - Tự động hóa

 03:14 CH @ Thứ Bảy - 02 Tháng Ba, 2024

Chiều ngày 01.03.2024, tại Trụ sở Văn phòng Công ty Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phòng Công nghệ thông tin - Tự động hóa (CNTT-TĐH) và các quyết định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Dự và chỉ đạo Lễ công bố có ông Đào Hoài Nam - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, cùng các ông/bà trong Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phó và chuyên viên các phòng nghiệp vụ Công ty, Cửa hàng trưởng các Cửa hàng xăng dầu khu vực Đà Lạt, Lạc Dương.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Lâm Đồng Đào Hoài Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho tập thể CBCNV Phòng CNTT-TĐH

Việc thành lập Phòng CNTT-TĐH trên cơ sở Nghị quyết số 042/PLX-NQ-HĐQT ngày 28.02.2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của Công ty và định hướng phát triển chung của Tập đoàn, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tự động hóa trên nền tảng công nghệ 4.0 cùng với quá trình chuyển đổi số, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển của Công ty.

Phòng CNTT-TĐH với bộ máy tổ chức gồm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và một số chuyên viên/kỹ sư có chức năng nhiệm vụ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh; Thực hiện việc giám sát, quản lý mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, không ngừng nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tích cực cho công tác quản lý kinh doanh của Công ty; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trong việc ứng dụng CNTT vào trong sản xuất, kinh doanh.

Phó trưởng Phòng TCHC Phạm Hoàng Phúc công bố quyết định thành lập Phòng CNTT-TĐH và quyết định bổ nhiệm cán bộ Phòng CNTT-TĐH