Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Mạng lưới phân phối của Công ty Xăng dầu Lâm Đồng

Mạng lưới phân phối bán lẻ của Công ty Xăng dầu LâmĐồng hiện có 31 Cửa hàng Xăng dầu trực thuộc và 30 đại lý bán lẻ xăng dầu trêntổng số 219 Cửa hàng Xăng dầu trong toàn Tỉnh, chiếm tỷ lệ khoảng 28% điểm bánxăng dầu tỉnh Lâm Đồng.