Tin hoạt động | 13/06/2024

Petrolimex Lâm Đồng tổ chức chương trình đào tạo Nghiệp vụ kỹ năng bán hàng - Văn minh Thương mại và Đối thoại trực tiếp với người lao động năm 2024

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho lao động thường xuyên tiếp xúc và giao tiếp với khách hàng, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng) phối hợp với SPEED Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo “Nghiệp vụ kỹ năng bán hàng và Văn minh Thương mại” cho nhân viên bán hàng, kết hợp đối thoại trực tiếp với người lao động đang công tác tại Công ty. Chương trình được tổ chức tại TP Nha Trang và chia làm 2 lớp, lớp 1 từ 15.05 đến 17.05.2024, lớp 2 từ 05.06 đến 07.06.2024.

LĨNH VỰC KINH DOANH