Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Bảo hiểm

Công ty Xăng dầu Lâm Đồnghiện có 31 cửa hàng xăng dầu bán bảo hiểm PJICO ( Công ty Cổ phần Bảo hiểmPetrolimex ).

Các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ, gồm:

1/ Bảo hiểm hoả hoạn bắtbuộc - tự nguyện

2/ Bảo hiểm con người: sinhmạng, tai nạn, trợ cấp nằm viện - phẩu thuật

3/ Bảo hiểm xe cơ giới:Ô tô, xe máy

4/ Bảo hiểm tàu sông -Sà lan

5/ Bảo hiểm hàng hóa vậnchuyển

6/ Bảo hiểm mọi rủi roxây dựng và lắp đặt

7/ Bảo hiểm trách nhiệmcông cộng ( TN người thứ ba)

8/ Bảo hiểm sử dụng điện

9/ Các loại hình bảo hiểmthông thường khác

Côngty Xăng dầu Lâm Đồng rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng.