3 giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017

 08:27 SA @ Thứ Sáu - 06 Tháng Mười, 2017

6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 5,73% thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 6,7% cho thấy nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex đã nỗ lực liên tục ngay từ những ngày đầu Xuân với mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúng ta đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng để bảo đảm cho sự phát triển của Petrolimex trong thời gian tiếp theo; điển hình là đã niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) ngày 21/4 và phát hành thành công cổ phiếu cho nhà đầu tư Hàn Quốc SFMIđể trở thành cổ đông chiến lược của Pjico. Công tác kiểm toán chuyên đề về giá, về quỹ bình ổn xăng dầu đã được hoàn thành.

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu ngày càng cạnh tranh quyết liệt và có nhiều gian lận thương mại dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh; chúng ta vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng chung.

Chúng ta đã thực hiện chương trình tri ân khách hàng kéo dài 45 ngày (từ 01/6-15/7) đối với mặt hàng điêzen là mặt hàng quan trọng đối với một số ngành kinh tế của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng ghi nhận, tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu của chúng ta với hình thức xứng đáng để động viên tất cả người lao động tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong phong trào thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên.

Trong thành tích chung đó, nhiều tấm gương cần kể đến là:Petrolimex Quảng Trị, Petrolimex Quảng Ngãi,Petrolimex Hà Sơn Bình, Petrolimex Hà Nam Ninh, Petrolimex Hải Phòng,Petrolimex Sông Bé, Pjico, PGC, Petrolimex Aviation,…

Một số đơn vị/địa bàn, ngành hàng có khó khăn - tại văn bản số 0902/PLX-VP ngày 11.7.2017 Lãnh đạo Tập đoàn đã yêu cầu phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp quyết liệt hơn, làm xoay chuyển tình thế để bắt nhịp cùng các đơn vị khác về đích theo kế hoạch được giao.

6 tháng cuối năm,Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung vào 3 nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Một là,bảo đảm an toàn mọi mặt - yếu tố nền tảng của sự phát triển.

Hai là,chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông đối nội và đối ngoại; đặc biệt là thông tin thương phẩm hàng hóa để hỗ trợ người lao động trong bán hàng và cung cấp dịch vụ Petrolimex; thúc đẩy thi đua, chia sẻ sáng kiến, xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu và bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex.

Ba là,đẩy mạnh bán lẻ từ khâu đầu tư cơ sở vật chất tại những nơi có lợi thế và với tầm nhìn dài hạn; bên cạnh ứng dụng nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn một cách nhất quán cần chủ động và quyết liệt hơn nữa trong bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex bị các doanh nghiệp xâm phạm; coi Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25.5.2017 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu vừa là nhiệm vụ vừa là cơ hội để Petrolimex gia tăng sản lượng hàng hóa/dịch vụ làm lan tỏa ngày càng sâu rộng niềm tin yêu của khách hàng, đối tác và công chúng đối với hàng hóa/dịch vụ mang thương hiệu Petrolimex; củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ bạn hàng trên cơ sở tuân thủ quy định.

Một số dự án đang triển khai như mở cổng POS cho các thẻ ngân hàng liên kết, hóa đơn điện tử, triển khai xăng E5 RON 92 thay thế xăng khoáng RON 92 cùng với việc nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức kinh doanh xăng RON 95-IV và dầu điêzen mức IV quy định của Chính phủ - cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai đúng lộ trình, có hiệu quả.

Khối các Công ty Xăng dầu và khối các CTCP & LDLK tăng cường hơn nữa liên kết nội khối tạo sức mạnh tổng lực, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Thị trường còn khó khăn và phức tạp, thời gian không chờ đợi ai; vậy nên, Lãnh đạo Tập đoàn mong rằng tất cả cán bộ đảng viên, toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex phát huy chất lính trong thời bình cùng nhau đoàn kết vượt khó, tiến lên - chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện KH 2017.

Nguồn:  Trần Văn Thịnh  -  Tổng giám đốc - Petrolimex
Petrolimex