Thông báo thay đổi tên cửa hàng xăng dầu trực thuộc

BBT WebsitePetrolimex Lâm Đồng
02:12' CH - Thứ tư, 27/11/2019

Thực hiện chủ trương đồng bộ hóa Biển tên trong hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex theo Quyết định số 246/PLX-QĐ-TGĐ ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam v/v “Đặt tên cửa hàng xăng dầu và Hình ảnh biển tên cửa hàng”.

Được sự chấp thuận đổi tên cửa hàng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng) thông báo thay đổi biển tên 44 cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc Công ty theo quy chuẩn mới kể từ ngày 01/12/2019 trên phạm vi địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc thay đổi tên CHXD không ảnh hưởng đến giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đây.


Cửa hàng Xăng dầu số 2 theo biển tên mới “PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02”

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC THUỘC PETROLIMEX LÂM ĐỒNG

STT

TÊN CŨ

TÊN MỚI

Địa chỉ

Số điện thoại

Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng (8 cửa hàng)

1

CHXD SỐ 1

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01

Ngã 3 - Nguyên Tử Lực - P.8 - TP Đà Lạt

0263 3822823

2

CHXD SỐ 2

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02

01 Phạm Ngũ Lão - P3 - TP Đà Lạt

0263 3822598

3

CHXD SỐ 4

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 04

03 Trần Phú - P3 - TP Đà Lạt

0263 3822597

4

CHXD SỐ 5

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05

Xô Viết Nghệ Tĩnh- P7 - TP Đà Lạt

0263 3822596

5

CHXD SỐ 6

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 06

Phù Đổng Thiên Vương- P8 - TP Đà Lạt

0263 3822599

6

CHXD SỐ 7

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 07

Thái Phiên - P12 - TP Đà Lạt

0263 3824784

7

CHXD SỐ 19

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 19

59 Hùng Vương - P9 - TP Đà Lạt

0263 3822824

8

CHXD SỐ 24

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 24

12A - Triệu Việt Vương - P4 - TP Đà Lạt

0263 3824600

Huyện Lạc Dương (2 cửa hàng)

9

CHXD SỐ 3

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 03

Tỉnh lộ 723 Đa Sar - Huyện Lạc Dương

0263 3615279

10

CHXD SỐ 40

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 40

Thôn 1 - Xã Đạ Sar - Huyện Lạc Dương

0263 3614479

Huyện Đơn Dương (1 cửa hàng)

11

CHXD SỐ 43

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 43

Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương

0263 3636388

Huyện Đức Trọng (3 cửa hàng)

12

CHXD SỐ 13

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 13

KM 265 - QL20 - TT Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng

0263 3843014

13

CHXD SỐ 15

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 15

Đường 724 - XãTân Hội - Huyện Đức Trọng

0263 3845038

14

CHXD SỐ 22

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 22

Thôn Hiệp Thuận - Ninh Gia - Huyện Đức Trọng

0263 3846444

Huyện Di Linh (5 cửa hàng)

15

CHXD SỐ 10

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 10

QL20 - Xã Hòa Ninh - Huyện Di Linh

0263 3873510

16

CHXD SỐ 12

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 12

Km 171 - QL20 - Tân Nghĩa - Huyện Di Linh

0263 3870607

17

CHXD SỐ 26

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 26

Thôn 1 - Xã Hoà Bắc - Huyện Di Linh

0263 3796555

18

CHXD SỐ 35

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 35

Thôn 5 - Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh

0263 3795510

19

CHXD SỐ 41

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 41

QL20 - TT Liên Đầm - Huyện Di Linh

0263 3797968

Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng (4 cửa hàng)

20

CHXD SỐ 14

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 14

Thôn Gia Thạnh - Đinh Văn - Huyện Lâm Hà

0263 3850449

21

CHXD SỐ 32

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 32

Thôn Phúc Thọ 2 - Xã Tân Hà - Huyện Lâm Hà

0263 3854855

22

CHXD SỐ 29

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 29

Thôn Tân Hiệp - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà

0263 3686669

23

CHXD SỐ 36

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 36

Thôn 1 - Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà

0263 3697979

Thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng (7 cửa hàng)

24

CHXD SỐ 8

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 08

87 Lê Thị Pha - P1 - TP Bảo Lộc

0263 3864281

25

CHXD SỐ 17

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 17

116 Phan Đình Phùng - P2 - TP Bảo Lộc

0263 3864763

26

CHXD SỐ 25

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 25

QL 55 - Phường Lộc Sơn - TP Bảo Lộc

0263 3727972

27

CHXD SỐ 33

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 33

Phan Chu Trinh - P.Lộc Tiến - TP Bảo Lộc

0263 3746866

28

CHXD SỐ 34

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 34

Thôn 3 - Xã Lộc Châu - TP Bảo Lộc

0263 3861888

29

CHXD SỐ 38

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 38

43A Hà Giang - P1 - TP Bảo Lộc

0263 3926868

30

CHXD SỐ 44

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 44

Thôn Lộc Thanh 2 - Xã Lộc Thanh - TP Bảo Lộc

0263 3767579

Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng (7 cửa hàng)

31

CHXD SỐ 11

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 11

QL20 - Xã Lộc An - Huyện Bảo Lâm

0263 3879137

32

CHXD SỐ 21

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 21

1B Nguyễn Văn Cừ - Lộc Thắng - H.Bảo Lâm

0263 3877878

33

CHXD SỐ 27

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 27

Thôn 1 - Xã Lộc Quảng - Huyện Bảo Lâm

0263 3964888

34

CHXD SỐ 30

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 30

Thôn 8 - Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm

0263 3963964

35

CHXD SỐ 31

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 31

Thôn 11 - Xã Lộc An - Huyện Bảo Lâm

0263 3960279

36

CHXD SỐ 39

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 39

Khu phố 4 - Xã Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm

0263 3792789

37

CHXD SỐ 42

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 42

Khu 5 - Xã Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm

0263 3794789

Huyện ĐạHuoai - Tỉnh Lâm Đồng (2 cửa hàng)

38

CHXD SỐ 16

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 16

Km159 - Thị trấn ĐạmBri - Huyện Đạ Huoai

0263 3876516

39

CHXD SỐ 37

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 37

Thôn 1 - xã Madagui - Huyện Đạ Huoai

0263 3935666

Huyện ĐạTẻh - Tỉnh Lâm Đồng (3 cửa hàng)

40

CHXD SỐ 9

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 09

Khu phố 5 - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh

0263 3880375

41

CHXD SỐ 23

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 23

Tỉnh lộ 721 - TT Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh

0263 3881177

42

CHXD SỐ 28

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 28

Thôn 3 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh

0263 3949979

Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng (2 cửa hàng)

43

CHXD SỐ 18

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 18

Tỉnh lộ 721 - TT Đồng Nai - Huyện Cát Tiên

0263 3884177

44

CHXD SỐ 20

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 20

Khu phố 2- TT Đồng Nai - Huyện Cát Tiên

0263 3884889

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn